Hakkımızda Fonlarımız Yatırımcı Kılavuzu Yatırım Fikirleri Gayrimenkullerimiz

Yatırımcı Kılavuzu

Nelere Yatırım Yapılır

SPK tarafından belirlenen ve ayrıca iç tüzük ve ihraç belgesinde yer alan sınırlamalara uyularak yatırım yapılır.