Hakkımızda Fonlarımız Yatırımcı Kılavuzu Duyurular Gayrimenkullerimiz

Yatırımcı Kılavuzu

Nelere Yatırım Yapılır?

SPK tarafından belirlenen ve ayrıca iç tüzük ve ihraç belgesinde yer alan sınırlamalara uyularak yatırım yapılır.