Değer Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

Fon'un yatırım stratejisi temel olarak, Değer girişim şirketleri veya finans şirketlerine ürün veya hizmet sağlayan teknoloji ve inovasyon şirketlerine başlangıç aşamalarında yatırım yapmak ve şirketin gelişim veya ileri aşamalarında satış, birleşme, halka arz gibi yöntemlerle yatırımı sonlandırmaktır. Fonun yapacağı girişim sermayesi yatırımları ile ilgili gerek giriş, gerekse çıkış kararları yatırım komitesince verilir ve kurucu yönetim kurulunca onaylanır. Kurucu yönetim kurulu, çerçevesi, sınırları ve süresi belirlenmiş olmak kaydı ile bu yetkisini genel müdüre devredebilir. Fonun toplam değerinin en az %80’inin bir veya birden fazla girişim sermayesi yatırımından oluşması zorunludur. %80 oranı fonun Tebliğ’de belirlenen asgari girişim sermayesi yatırım sınırlamasıdır. Yatırımlar uluslararası katılım finans ilkelerine uygun girişim şirketlerine yapılacaktır.
Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Değer Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
TarihFon Büyüklüğü TLPay Değeri TLYönetim Ücreti (Yıllık Yüzde)
07.09.201810.000.000,001.000,002%
02.05.2019234.118.965,421.017,9085452%
Fonla ilgili detaylı bilgiye aşağıdaki dökümanlardan ulaşabilirsiniz.

Fon Bilgileri;