Albaraka Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım Fonu

Fon kısa vadeli kira sertifikaları katılım fonu olması nedeniyle, fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 25-90 gün olacak şekilde, fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak yerli kamu ve özel sektör kira sertifikalarına, en fazla %20'si ile ise altına dayalı sermaye piyasası araçları, katılma hesapları, vaad sözleşmeleri ve Kurulca uygun görülen diğer faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçları da alınabilir.
Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım Fonu
Varlık ve İşlem TürüAsgari%Azami%
Kamu ve Özel Kira Sertifikaları80100
Vaad Sözleşmeleri / Taahhüt Sözleşmeleri 010
Altın ve Altına Dayalı Sermaye Piyasası Araçları020
Katılma Hesabı (TL veya Döviz)020