Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu

Fon'un yatırım stratejisi uyarınca, fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak borsada işlem gören altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırılır.Fon portföyüne altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarının yanı sıra ortaklık payları, katılma hesapları, vaad sözleşmeleri, kamu ve/veya özel sektör kira sertifikaları ve Kurulca uygun görülen diğer faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçları alınabilir.
Altın Katılım Fonu
Varlık ve İşlem TürüAsgari%Azami%
Altın ve Altına Dayalı Sermaye Piyasası Araçları80100
Kamu ve Özel Sektör Kira Sertifikaları 020
Vaad Sözleşmeleri / Taahhüt Sözleşmeleri 010
Yabancı Paylar020
Yabancı Sermaye Piyasası Araçları020
Ortaklık Payları020
Katılma Hesabı020
Fonla ilgili detaylı bilgiye aşağıdaki dökümanlardan ulaşabilirsiniz.

Fon Bilgileri;

İçtüzük

İzahname Tadil Metni

Güncel İzahname

31.12.2018 Performans Sunum Raporu

31.12.2018 Bağımsız Denetim Raporu