Albaraka Portföy Katılım Fonu

Fon'un yatırım stratejisi, fon portföyünün ağırlıklı olarak yabancı para cinsinden yerli ve/veya yabancı kamu ve özel sektör kira sertifikalarına, portföyün diğer kısmının ise altın, vaad sözleşmesi, katılım hesapları ve benzer faizsiz yatırım araçlarına yönlendirilmesidir. Yönetici tarafından, fon toplam değeri esas alınarak, Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler için belirlenmiş asgari ve azami sınırlamalar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Katılım Fonu
Varlık ve İşlem TürüAsgari%Azami%
Yabancı Para Cinsinden ve/veya Altına Dayalı Yerli ve Yabancı Kamu ve Özel Sektör Kira Sertifikaları5179
Kamu ve Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL)040
Altın ve Altına Dayalı Sermaye Piyasası Araçları020
Vaad Sözleşmeleri / Taahhüt Sözleşmeleri 010
Katılma Hesabı (TL veya Döviz)020
Fonla ilgili detaylı bilgiye aşağıdaki dökümanlardan ulaşabilirsiniz.

Fon Bilgileri;

İçtüzük

İzahname Tadil Metni

Güncel İzahname

Yatırımcı Bilgi Formu

31.12.2018 Performans Sunum Raporu

31.12.2018 Bağımsız Denetim Raporu