Albaraka Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu

Fon'un yatırım stratejisi, Tebliğ'in 6. maddesinde belirtilen fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yerli ve/veya yabancı ihraççıların paylarına yatırılan fonları kapsayan şemsiye fonlar tanımına uygun olarak "Hisse Senedi Şemsiye Fonu" altında kurulan Fon'u ilgili mevzuata uygun olarak yönetmektir.
Hisse Senedi
Varlık ve İşlem TürüAsgari%Azami%
Ortaklık Payları80100
Kamu Kira Sertifikaları020
Özel Kira Sertifikaları020
Vaad Sözleşmeleri / Taahhüt Sözleşmeleri 010
Yabancı Sermaye Piyasası Araçları 020
Altın ve Altına Dayalı Sermaye Piyasası Araçları020
Katılma Hesabı (TL veya Döviz)020