Enerji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

Fon'un yatırım stratejisi temel olarak, enerji sektöründe faaliyet gösteren, finansal ve kurumsal yapılandırma ve geliştirme yapılabilecek şirketlere yatırım yapmak ve şirketin gelişim veya ileri aşamalarında satış, birleşme, halka arz gibi yöntemlerle yatırımı sonlandırmaktır. Fonun yapacağı girişim sermayesi yatırımları ile ilgili gerek giriş, gerekse çıkış kararları yatırım komitesince verilir ve kurucu yönetim kurulunca onaylanır. Kurucu yönetim kurulu, çerçevesi, sınırları ve süresi belirlenmiş olmak kaydı ile bu yetkisini genel müdüre devredebilir.
Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Enerji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
TarihFon Büyüklüğü TLPay Değeri TLYönetim Ücreti (Yıllık Yüzde)
07.09.201810.000.000,001.000,002%
Fonla ilgili detaylı bilgiye aşağıdaki dökümanlardan ulaşabilirsiniz.

Fon Bilgileri;